Varhaiskasvatusmaksut tamperelaisille

Toimimme yksityisen hoidon tuella, jonka perhe hakee Kelasta. Yksityisen hoidon tuki sisältää Kelan hoitorahan, mahdollisesti myönnettävän hoitolisän ja Tampereen kuntalisän.

Tällä hetkellä kuntalisän osuus on alle kolmevuotiaista 550 €/kk ja yli kolmevuotiaista 450 €/kk. Kelan hoitoraha on 192,28 €/kk ja perhe voi hakea tämän lisäksi hoitolisää tulojen perusteella. Hoitolisä vähentää aina huoltajan omaa osuutta hoitomaksusta.

Perhe voi paikkatilanteemme puitteissa valita hoidon 3–5 päivää viikossa ja maksun määräytyessä sen mukaan. Lisäpäiviä voi myös ostaa 35 €/pv, jos ryhmässä on tilaa.

Koko varhaiskasvatusmaksu muodostuu yksityisen hoidon tuesta ja huoltajan osuudesta. Koko varhaiskasvatusmaksusta vähennetään Kelan maksama yksityisen hoidon tuen hoitoraha ja kuntalisä, sekä mahdollinen tulojen perusteella myönnettävä hoitolisä, jonka jälkeen jäljelle jää huoltajan osuus. Sisaruksille vanhempien osuus on pienempi. Alle ja yli kolmevuotiaiden vanhempien osuus on sama.

Varhaiskasvatusmaksu alle kolmevuotiaalle on 1182,28 €/kk

Hoidossa 4 päivää viikossa: 1098,28 €/kk
Hoidossa 3 päivää viikossa : 1032,28 €/kk

Varhaiskasvatusmaksu yli kolmevuotiaalle on 1082,28 €/kk

Hoidossa 4 päivää viikossa: 998,28 €/kk
Hoidossa 3 päivää viikossa: 932,28 €/kk

Hinnat yksityisen hoidon tuen jälkeen:

Hoidossa 5 päivää viikossa
Huoltajan osuus: 440 €/kk
Huoltajan osuus: sisarukset 2 lasta: 690 €/kk, 3 lasta 1120 €/kk

Hoidossa 4 päivää viikossa
Huoltajan osuus: 356 €/kk
Huoltajan osuus: sisarukset 2 lasta: 650 €/kk, 3 lasta 996 €/kk

Hoidossa 3 päivää viikossa
Huoltajan osuus: 290 €/kk
Huoltajan osuus: sisarukset 2 lasta 560 €/kk, 3 lasta 840 €/kk

Tulojen perusteella myönnettävä hoitolisä vähentää huoltajan osuutta edellä olevista osuuksista.

Päiväkotiimme voi tulla hoitoon myös muista kunnista, mutta tällöin vanhempien osuus voi olla korkeampi riippuen paljonko sen määrä on verrattuna Tampereen kuntalisään.

Varhaiskasvatusmaksu maksetaan jokaiselta kuukaudelta, myös heinäkuulta.

Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot. Hoitolisä on enintään 265,85 €/kk jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta. Hoitolisä maksetaan kaikista alle kouluikäisistä lapsista, jotka ovat yksityisessä hoidossa, jos vanhempien tulot jäävät tulorajojen alle.