Liikuntapainotteisuus Onneleissa

Lapsi on luotu liikkumaan, joten miksi asioita ei kannattaisi opettaa liikunnan keinoin?

Liikunta vaikuttaa aivojemme ja muuhun terveyteemme. Niin kansainväliset kuin suomalaisetkin tutkimustulokset näyttävät runsaan liikunnan määrän, hyvän fyysisen kunnon ja hyvien motoristen taitojen olevan yhteydessä kaikkeen oppimiseen.

Runsas liikunta parantaa tarkkaavaisuutta ja päättelykykyä, eli kykyä poimia toiminnan kannalta olennainen tieto ja kohdistaa huomio tiettyyn asiaan. Liikunta edistää erityisesti toiminnanohjausta, joka on osana päätöksen teossa, ongelmanratkaisussa ja uuden oppimisessa.

Onneleissa opettelemme liikunnan keinoin vuorovaikutus – ja tunnetaitoja, sekä luomme pohjaa matemaattisten ja kielellisten taitojen kehittymiselle. Runsas liikkuminen lähiympäristössä tuo lapsille elämyksiä ja laajempaa tietoa ympäröivästä maailmasta.

Teemme liikunnan kausisuunnitelman ja vanhemmat saavat etukäteen viikko-ohjelman, josta näkee tulevat retket, liikunnan ja muun suunnitelman. Kausisuunnitelma sisältää perusliikuntataidot, lajitaidot ja sekä retkeilyn. Teemme myös ennen vasuja motoriset testit, minkä avulla on helppo seurata lapsen kehittymistä ja taitoja mitä harjoitella lisää. Liikunta on vasuissa myös oma alueensa, johon kiinnitämme erityistä huomiota. Näin lapsen omat mieltymykset, kiinnostuksen kohteet ja ideat tulevat myös liikunnan osalta näkyväksi.

Päivämme sisältävät runsaasti liikuntaa ja ulkoilua. Pienet lapset ovat vielä ennakkoluulottomia ja innokkaita omaksumaan uusia taitoja. Liikunnallisten perustaitojen oppimisen kulta-aika on ennen kouluikää. Ryhmässämme moni oppii luistelemaan, hiihtämään, pyöräilemään ja uimaan varhain, etenkin jos kotona tuetaan oppimista aktiivisesti päivähoidon rinnalla. Yksi tavoitteistamme onkin että mahdollisimman moni näistä taidoista olisi hallussa ennen esiopetusta.

Metsäretkeily, tanssiminen, temppuradat, liikuntalorut, yleisurheilu, satujooga, satujumppa, pihaliikunta, leikit ja pallopelit ovat tavallista arkeamme. Kokeilemme mielellämme uusia lajeja. Lapset oppivat nopeasti kehittelemään ja ohjaamaan myös omia liikuntahetkiä toisilleen.

Liikuntapainotteisuus tarkoittaa myös liikunnan turvataitojen oppimista varhain. Turhista asioista ei varoitella eikä kielletä, vaan harjoitellaan ohjatusti taitotasonsa mukaan. Pienet kaatumiset ja kolhut kuuluvat asiaan, eikä ilman niitä voi kehittää liikuntataitoja. Opettelemme käyttämään ja hoitamaan välineitä oikein, sekä turvallisesti.

Hikoilu ja hengästyminen ovat tavoiteltavia asioita, joista tietää, että kehittyy taidoissaan. Kaikki oppivat omassa tahdissaan ja kannustamme toisiamme. Liikunta kuuluu kaikille. Kannustamme perheitä liikunnalliseen elämäntapaan ja neuvomme mielellämme siihen liittyvissä asioissa.

Onneleissa varhaiskasvattajat ovat sitoutuneet päivittäin ohjaamaan ja suunnittelemaan liikuntaa mahdollisimman monipuolisesti. Harrastamme myös itse vapaa-ajalla liikuntaa ja olemme esimerkkejä lapsille.

Luontopainotteisuus Onneleissa

Luontopedagogiikka Onneleissa tarkoittaa pedagogista toimintaa, joka on viety luontoon.

Haluamme, että jokainen saisi hyviä kokemuksia luonnossa toimimisesta ja oppisi olevansa osa luontoa. Luonto ei siis ole erillinen paikka jossa vain retkeillään, vaan se on tärkeä osa päivittäistä toimintaympäristöämme.

Omilla valinnoilla ja teoillamme vaikutamme siihen miten luonto voi ja sen seurauksena miten itse voimme. Näitä taitoja voi harjoitella jo pienestä pitäen.Luonto on kaikkialla kun astumme ulos. Leikimme ja opimme erilaisissa luontoympäristöissä. Tohlopinalueen monipuolinen luonto järvineen tarjoaa upeat puitteet monipuolisille kokemuksille. Horhan metsä ja siellä hyödynnettävät urheilumajan tilat toimivat tärkeänä tukikohteena pidempikestoisina metsäpäivinä. Luontoliikunnan avulla liikunnalliset taidot kehittyvät monipuolisemmin ja liikunnan määrän tavoitteet on helppo saavuttaa. Luonto myös hoivaa monin eri tavoin. Luonnon hyvinvointivaikutuksista on jo laajaa tutkittua tietoa liittyen muun muassa vastustuskykyyn, muistiin ja oppimiseen. Luonto myös rauhoittaa ja laskee stressitasoja.

Luonto- ja liikuntapainotteisuudessamme toteutuu myös seikkailupedagogiikka. Seikkailemme erilaisissa ympäristöissä kuten järvenjäällä, lähisaaressa tai kauempana metsässä. Luonto tarjoaa jännittävät leikit kiipeilyyn, mutta sitä voi tarjota Onneleissa vaikka retki kiipeilykeskukseen. Haluamme olla tukemassa lapsen pystyvyyttä ja onnistumisen kokemuksia. Syödä ja nukkua voi myös ulkona kun varusteet ovat oikeat. Harjoittelemme pienestä pitäen liikkumista polkupyörillä ja julkisilla kulkuvälineillä.

Luonto on läsnä myös päiväkodin pihalla. Pihaamme ei ole päällystetty keinotekoisilla materiaallilla, vaan siellä on ruohoa, istutuksia, puita, kiviä ja oma kasvimaa. Hoidamme ja kasvatamme yhdessä lasten toiveiden mukaan erilaisia kukkia ja syötäviä.

Tanssi

Onneleissa tanssitaan viikoittain pienryhmissä. Tanssi on tärkeä osa liikuntakasvatusta, mutta myös luovuutta ja yhteistä hauskanpitoa. Tanssi kehittää muun muassa rytmitajua, koordinaatiokykyä, tasapainoa ja liikkumistaitoja.

Hyödynnämme eri musiikki- ja tanssilajeja, sekä seuraamme herkällä korvalla mistä lapset pitävät ja mikä innostaa tanssimaan. Harjoittelemme pieniä esityksiä, joita esitetään yhteisissä juhlissa. Tärkeintä on kuitenkin yhteinen ilo ja tukea jokaisen omaa tapaa liikkua rennosti.

Tieteellisesti on todistettu, että tanssi yhdistää eri aivojen eri osa-alueita toisiinsa ja on hyväksi mielelle ja muistille. Se lisää aivojen valkeaa ainetta, joka tuo viestejä muualle aivoihin hippokampukselta, aivojen muistikeskuksesta.

Mitä jooga on Onneleissa?

Joogaa on hyvin monenlaista. Joogalajien kirjo on tänä päivänä valtava. Jooga harrastukseen voi kuulua erilaiset filosofiset ja uskonnolliset suuntaukset. Nämä voivat myös puuttua kokonaan joogaharrastuksesta. Toisten mielestä kyse ei ole silloin ole edes joogasta, vaikka sitä joogaksi kutsutaan. Jooga on kuitenkin yleisnimitys, jolla tänä päivänä tarkoitetaan lähes poikkeuksetta jonkinlaista kehollista harjoitusta, johon yhdistetään tietoinen hengitys ja rauhoittuminen.

Joogaa harrastetaan nykyään lähes joka kuntosalin ryhmätunneilla ja sen tehtävä on lähinnä tuoda kehoon liikkuvuutta, parantaa hengitystä ja palautumista, sekä tarjota rauhoittumista samassa paketissa. Kannattaakin itse ottaa selvää joogaharrastusta valitessaan mitä se pitää sisällään, kenelle ja miten sitä ohjataan ja mihin se perustuu.

Jooga Onneleissa tarkoittaa moderniin joogaan perustuvaa harjoitusta, jolla on tieteellistä tutkimusnäyttöä. Oman kehomieliyhteyttä vahvistetaan seikkailullisten ja rauhoittavien joogahetkien avulla. Lasten omat tarinat johdattavat joogahetkiä aikuisen ohjauksen rinnalla.

Kehotietoisuus syntyy liikkumalla, mutta myös pysähtymällä havainnoimaan oman kehon tuntemuksia. On tärkeää oppia tuntemaan oma vireystila ja miten sitä voi säädellä. Ajatukset ja tunteet vaikuttavat kehoon ja kehon tuntemukset vaikuttavat taas ajatuksiimme ja tunteisiimme.

Joogan dynaamiset ja rauhoittavat liikkeet yhdistettynä hengityksen havainnointiin ja rauhoittumiseen on hyväksi havaittu yhdistelmä, mikä tukee kehotietoisuutta ja tutkitusti edistävät hyvinvointiamme. Tiedemaailma tutkii jatkuvasti joogan vaikutuksia ja tutkimustuloksia on jo paljon sen hyvinvointivaikutuksista kehoon ja mieleen. Jooga onkin nykyään suosittu työkalu stressin hallintaan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen.

Onneleissa Veera ja Tiina ovat opiskelleet perhejoogaohjaajiksi Anne Slåenin opetuksessa. Veera on myös opiskellut perhejoogan jatkokoulutuksessa lasten ja nuorten joogaopettajaksi. Tämän lisäksi Veera ja Tiina ovat rentoutusohjaajia, yin-joogaopettajia ja opiskelleet hathaa, sekä flowjoogaa. Veera on opiskellut myös Somaattiseksi joogaohjaajaksi (350 h). Lisäksi Tiina opiskelee traumasovelletun joogan perusteita.

Lasten joogaan ei kuulu uskonnollisuus ja joogafilosofia. Lastenjoogaan ei kuulu myöskään asentojen linjaukset tai ”korjaaminen” vaan jokainen osaa joogata omalla tavallaan. Joogahetkissä opettelemme samoja asioita ja taitoja mitä varhaiskasvatuksen tavoitteisiin sisältyy. Lastenjooga opettaa lempeällä tavalla itsemyötätuntoa ja hyväksymään omat tunteensa ja kehonsa sellaisena kuin se on. Joogahetkissä opimme myös vireystilan säätelyä. Onneleissa lastenjoogaa hyödynnetään viikottain pieninä hetkinä kerrallaan.

Joogaa ja palautumista myös aikuisille

Onneleissa on mahdollisuus myös aikuisten osallistua palauttaville tai dynaamisille joogatunneille. Tuntimme ovat lempeitä ja sovellettuja huomioiden erilaiset kehot. Olemme opiskelleet funktionaalista joogaa, traumatietoisuutta ja somatiikkaa. Joogan saavutettavuus on meille sydämenasia.

Teemme tilauksesta erilaisia rentoutuksia, hengitysohjauksia sekä yksityisohjauksia yksilöille, pienryhmille ja isommille ryhmille.

Tietoa tunneistamme ja hinnoista löydät fb-ryhmästä Peilityyni, sekä nettisivuiltamme.

Terveisin

Veera ja Tiina
RYT-500

Harrastukset

Onnelit voivat mahdollisuuksien mukaan järjestää erikseen harrastustoimintaa hoitopäivien yhteyteen. Harrastustoiminnasta maksetaan erikseen, mutta kustannukset pyritään pitämään mahdollisimman pieninä. Harrastustoimintaa on yleensä ollut noin 5-10 kertaa kauden aikana. Onnelit ovat harrastaneet aiempina vuosina ammattilaisten ohjauksessa akroa, muskaria ja tanssia. Henkilökunta osallistuu aktiivisina toimijoina harrastustoimintaan ja hyödyntävät näitä taitoja myös päiväkotiarjessamme.