Liikuntapainotteisuus Onneleissa

Lapsi on luotu liikkumaan, joten miksi asioita ei kannattaisi opettaa liikunnan keinoin?

Liikunta vaikuttaa aivojemme ja muuhun terveyteemme. Niin kansainväliset kuin suomalaisetkin tutkimustulokset näyttävät runsaan liikunnan määrän, hyvän fyysisen kunnon ja hyvien motoristen taitojen olevan yhteydessä kaikkeen oppimiseen.

Runsas liikunta parantaa tarkkaavaisuutta ja päättelykykyä, eli kykyä poimia toiminnan kannalta olennainen tieto ja kohdistaa huomio tiettyyn asiaan. Liikunta edistää erityisesti toiminnanohjausta, joka on osana päätöksen teossa, ongelmanratkaisussa ja uuden oppimisessa.

Onneleissa opettelemme liikunnan keinoin vuorovaikutus – ja tunnetaitoja, sekä luomme pohjaa matemaattisten ja kielellisten taitojen kehittymiselle. Runsas liikkuminen lähiympäristössä tuo lapsille elämyksiä ja laajempaa tietoa ympäröivästä maailmasta.

Teemme liikunnan kausisuunnitelman ja vanhemmat saavat etukäteen viikko-ohjelman, josta näkee tulevat retket, liikunnan ja muun suunnitelman. Kausisuunnitelma sisältää perusliikuntataidot, lajitaidot ja sekä retkeilyn. Teemme myös ennen vasuja motoriset testit, minkä avulla on helppo seurata lapsen kehittymistä ja taitoja mitä harjoitella lisää. Liikunta on vasuissa myös oma alueensa, johon kiinnitämme erityistä huomiota. Näin lapsen omat mieltymykset, kiinnostuksen kohteet ja ideat tulevat myös liikunnan osalta näkyväksi.

Päivämme sisältävät runsaasti liikuntaa ja ulkoilua. Pienet lapset ovat vielä ennakkoluulottomia ja innokkaita omaksumaan uusia taitoja. Liikunnallisten perustaitojen oppimisen kulta-aika on ennen kouluikää. Ryhmässämme moni oppii luistelemaan, hiihtämään, pyöräilemään ja uimaan varhain, etenkin jos kotona tuetaan oppimista aktiivisesti päivähoidon rinnalla. Yksi tavoitteistamme onkin että mahdollisimman moni näistä taidoista olisi hallussa ennen esiopetusta.

Metsäretkeily, tanssiminen, temppuradat, liikuntalorut, yleisurheilu, satujooga, satujumppa, pihaliikunta, leikit ja pallopelit ovat tavallista arkeamme. Kokeilemme mielellämme uusia lajeja. Lapset oppivat nopeasti kehittelemään ja ohjaamaan myös omia liikuntahetkiä toisilleen.

Liikuntapainotteisuus tarkoittaa myös liikunnan turvataitojen oppimista varhain. Turhista asioista ei varoitella eikä kielletä, vaan harjoitellaan ohjatusti taitotasonsa mukaan. Pienet kaatumiset ja kolhut kuuluvat asiaan, eikä ilman niitä voi kehittää liikuntataitoja. Opettelemme käyttämään ja hoitamaan välineitä oikein, sekä turvallisesti.

Hikoilu ja hengästyminen ovat tavoiteltavia asioita, joista tietää, että kehittyy taidoissaan. Kaikki oppivat omassa tahdissaan ja kannustamme toisiamme. Liikunta kuuluu kaikille. Kannustamme perheitä liikunnalliseen elämäntapaan ja neuvomme mielellämme siihen liittyvissä asioissa.

Onneleissa varhaiskasvattajat ovat sitoutuneet päivittäin ohjaamaan ja suunnittelemaan liikuntaa mahdollisimman monipuolisesti. Harrastamme myös itse vapaa-ajalla liikuntaa ja olemme esimerkkejä lapsille.

Harrastukset

Onneleissa harrastetaan hoitopäivän yhteydessä. Harrastukset on toteutettu yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa.

Kerran viikossa meillä voi osallistua musiikkileikkikoulutoimintaan, eli tutummin muskariin ja akrobatiavoimisteluun eli akroon. Muskarin voi aloittaa jo pienenä ja Onneleissa on kaksi ryhmää eri-ikäisille lapsille. Akron voi aloittaa 3-vuotiaana tai hieman aiemmin, jos keskittymistä ja intoa riittää.

Syys -ja kevätkaudella on 10 harrastuskertaa molemmissa harrastuksissa. Kaikki varhaiskasvattajat osallistuvat aktiivisesti harrastustoimintaan. Varhaiskasvattajat hyödyntävätkin muskarilauluja toimintahetkillä, sekä akrosta tuttuja temppuja ja leikkejä leikitään pitkin viikkoa.

Muskari
Muskariopena toimii Sanette Sevon. Sanette on monipuolinen muusikko, yhteisömuusikko ja musiikinopettaja. Saneten mielestä musiikissa on parasta se, että sen kokeminen on meidän kaikkien etuoikeus. Hän pyrkii persoonallaan ja läsnäolollaan luomaan hyväksyvän ja innostavan oppimisympäristön kaikenikäiselle.

Onneleille yksilöidyssä muskarissa painotetaan myös paljon liikettä. Liikunnan ja musiikin ilon yhdistyessä, lapsi saa turvallisesti oppia ja kokea itsestään ja ympäristöstään.Tämä myös vahvistaa lapsen musikaalisuutta, kehontuntemusta ja valmiuksia toimia ryhmässä. Muskarimatka kulkee vahvasti läpi vuodenaikojen yhteisellä positiivisella sykkeellä.

Muskarimaksu on 70€ / kausi

Akro
Akro eli akrobatiavoimistelu kehittää voimankäyttöä, liikkuvuutta, ketteryyttä sekä tasapaino- ja koordinaatiokykyä. Akrobatiavoimistelu on näyttävä laji, jossa voimistelijat nostelevat ja heittelevät toisiaan, sekä suorittavat voltteja, tasapaino-ja liikkuvuusliikkeitä. Lajissa kilpaillaan sekä pienryhmissä, että suuremmissa show-ryhmissä.

Onnelit käyvät temppuilemassa Tampereen voimistelijoiden uudessa akrokeskuksessa osoitteessa Suokorvenkatu 2. Valmentajana toimii Tampereen voimistelijoiden Lotta Nuppola. Parasta lapsista on varmasti hauskat leikit, tramppa, erilaiset patjat ja hienot temppuradat. Tampereen voimistelijoilla on lukuisia ryhmiä eri-ikäisille lapsille, myös perhe- ja aikuisryhmiä.

Akromaksu on 30€ / kausi