Toimintasuunnitelma

Liikuntapainotteisessa päiväkodissamme on 17 kokopäivähoitopaikkaa. Lisäksi tarjoamme myös suosittua osaviikkoista hoitoa mahdollisuuksien mukaan, jolloin perheet voivat ostaa sovittujen päivien mukaan hoidon kolmena tai neljänä päivänä viikossa. Onneleiden koko paikkaluku on noin 20, mutta päivää kohden hoidossa on 17 lasta.

Onneleissa on laadukasta, lämminhenkistä ja monipuolista varhaiskasvatusta 9 kk–6 vuotiaille lapsille. Viskarilaisille eli vuotta ennen esiopetusta järjestetämme suunnitelmallista toimintaa tulevaa esikouluvuotta silmällä pitäen. Onneleista siirrytään oman alueen esiopetukseen mahdollisimman hyvin eväin. Tervetuloa tutustumaan taloomme ja toimintaamme!

Toiminta-ajatus

Tilat

Päiväkotimme toimii idyllisessä puutalossa. Remontoidut tilat sijaitsevat kahdessa kerroksessa. Yläkerrassa luetaan, ruokaillaan, pelataan, rakennellaan, leivotaan, piirretään ja askarrellaan leikkimisen lisäksi. Alakerta on rakennettu mahdollisimman avoimeksi liikuntaleikkejä ja siirrettäviä päiväleposänkyjä ajatellen. Wc-tilat lapsille löytyvät kummastakin kerroksesta. Alakerrasta löytyy kiipeilyseinä, puolapuut, liukumäki, paksuja jumppapatjoja, liikuntavälineitä, kirjoja ja leluja. Alakertaan rakennetaan usein temppurata ja siellä pidetään muskarit sekä toiminnallisia oppimistuokioita.

Piha

Päiväkodin piha on todellinen viherpiha, jonne saamme astua suoraan ulko-ovelta. Lähialueen upea ulkoilualue metsineen, eli Horha on vain lyhyen kävelymatkan päässä. Ryhmämme 2-vuotiaatkin ovat jo reippaita kävelijöitä ja pääsemme alueelle jo ihan pienempienkin kanssa. Yksivuotiaat saavat jo möyriä metsässä ja tutustua sen ihmeisiin.

Tiesitkö, että runsas ulkoilu omalla viherpihalla, metsässä sekä lemmikkieläimet tarjoavat monipuolisia mikrobikontakteja ja auttavat puolustusjärjestelmää kehittymään vahvaksi? Meidän kokemuksemme mukaan ryhmässämme sairastetaan vähän.

Suurin osa leikkipihastamme on eteläpuolella, mutta myös toisella puolella taloa on kivoja leikkipaikkoja. Meillä on myös oma kasvimaa-alue kasvatuslaatikoineen ja biokompostoreineen. Pihallamme on nurmea ja vaihtelevaa maastoa, kiviä ja puita, mikä tukee lasten motorista kehitystä ja vastustuskyvyn kehittymistä.

Satokaudella nautimme oman pihan luumuista, omenista ja kirsikoista. Pihalla saadaan monipuoliset leikit käyntiin puiden suojissa, keinuen ja vaikka pyöräillen. Muumimökissä saa leikkiä muumien ja kavereiden kanssa astioilla tai oman mielikuvituksensa mukaan vaikka kummitustaloa. Koirien Onnin ja Kingin elämää voi myös seurata pihalla olevan tarhan ulkopuolelta, ellei Kingi ole tullut pihaan mukaan leikkeihin tai Onni harjattavaksi.

Onneleilla on myös oma terassi, jossa kelpaa kesällä nauttia välipalaa. Kesällä on helppo saada viilennystä pihalle tuoduista kahluualtaista ja vesiliukumäestä, sekä puutarhan suihkuletkusta. Piha-aluettamme ympäröi korkea aita.

Lähialueet

Liikuntapäiväkotina hyödynnämme useamman kerran viikossa lähialueen liikuntamahdollisuuksia. Luistelemme ulkojäillä, Tesoman jäähallissa, hiihdämme Horhassa ja lähialueen laduilla, retkeilemme ja pyöräilemme Horhan ja Epilänharjun metsäalueella, uimme Tesoman uimahallissa ja Tohloppijärvellä.

Lamminpään koulun urheilukentällä kokeillaan yleisurheilun alkeita ja palloillaan. Lähellä on myös kivoja leikkipuistoja, joihin teemme retkiä. Lähialueella on myös mahdollisuuksia hyödyntää kiipeily- ja sisäleikkipuistoja, sekä muita liikuntatiloja. Lisäksi käymme teatterissa, kirjastossa, museoissa ja kaupunkiretkillä. Käymme jumpalla Lamminpään osuuskuntatalolla, jossa järjestämme myös Onneleiden juhlia.

Onneleiden varhaiskasvatus

Onneleiden ikäjakauma on suunniteltu siten, että se mahdollistaa monipuolisen toiminnan kaikissa ikäryhmissä. Alle 3-vuotiaiden lasten osuus on alle kolmannes koko paikkaluvun vahvuudesta. Tämän vuoksi alle 3-vuotiaiden paikkoja on vain rajoitettu määrä.

Toimimme kolmessa pienryhmässä, jolloin kukin ikäryhmä saa mahdollisimman paljon aikuisen huomiota ja ohjausta, sekä aikaa oppia uusia taitoja. Myös leikit sujuvat pienemmissä ryhmissä paremmin, jolloin sosiaalisten taitojen oppiminen on helpompaa. On tärkeää oppia toimimaan eri-ikäisten lasten kanssa, mutta myös oman ikäisten ryhmässä toimiminen luo taitoja tulevaa esikoulua varten, jossa kaikki ovat samanikäisiä.

Koko talolla on myös yhteisiä hetkiä ja toimintaa. Työskentelemme tavoitteellisesti, jotta jokainen lapsi saa mahdollisimman hyvän perustan tulevalle koulupolulle.

Noudatamme Tampereen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa, minkä pohjalta olemme laatineet päiväkodin oman suunnitelman. Pidämme varhaiskasvatuskeskustelut kaksi kertaa vuodessa, jonka yhteydessä keräämme myös lasten ja vanhempien ideat, toiveet ja muun palautteen. Näiden pohjalta laadimme ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman.

Teemme tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa ja keskustelemme avoimesti asioista päivittäin. Tampereen kaupunki valvoo, ohjaa, neuvoo ja kouluttaa meitä säännöllisesti. Meillä on käytössä myös Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut.

Onneleiden päivärytmi

8.00–8.30 aamupala
Vapaa leikki, oppimistuokio, ohjattua toimintaa, liikuntaa ja ulkoilua
11.20 ruokailu
12.00 päivälepo
Päiväuniajan satuhetki, osa nukkuu ja osa nousee lepäilyn jälkeen leikkeihin, liikkumaan ja muihin aktiviteetteihin
14.00–14.20 välipala
Vapaa leikki, ohjattua toimintaa, liikuntaa ja ulkoilua
16.30 päiväkoti sulkee ovensa


Arvot

Terveelliset elämäntavat

Liikunta, ravinto, lepo, sosiaaliset taidot, muista ihmisistä ja luonnosta huolehtiminen muodostavat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perustan. Onneleissa halutaan tartuttaa lapsiin liikunnan ilo ja liikunallinen elämäntapa. Päivissämme on paljon liikuntaa, leikkiä ja sosiaalisten taitojen harjoittelua. Lepohetkillä ja rentoutustuokiolla harjoitellaan rauhoittumista ja hiljentymistä.

Terveellisiin elämäntapoihin kuulu myös mielenterveydestä huolehtiminen. Harjoittelemme itsestämme ja toisistamme huolehtimista ja muiden huomioon ottamista. Luonnosta huolehdimme opettelemalla kierrätystä ja muita kestävään kehitykseen kuuluvia asioita. Kasvimaalla kasvatamme hyötykasveja ja kukkia, sekä opettelemme kompostorin käyttöä.

Kasvatuskumppanuus

Kasvatuskumppanuus meillä tarkoittaa vanhempien ja varhaiskasvattajien tekemää tiivistä yhteistyötä lapsen parhaaksi. Kaiken pohjana on molemminpuolinen kunnioittava ja tasavertainen vuoropuhelu. Meille on tärkeää kertoa lapsen päivästä päivittäin rehellisesti ja toivomme vanhemman varaavan siihen aikaa. Vaikeatkin asiat otetaan puheeksi molemmin puolin rakentavalla tavalla ajoissa ja suoraan, sekä yritetämme yhdessä löytää ratkaisuja.

Myös vanhemmilla on tärkeä rooli lapsen päiväkotiajan onnistumisessa. Vanhempi vaikuttaa merkittävällä tavalla lapsen päiväkotiajan onnistumiseen olemalla kiinnostunut päivittäin mitä päiväkodissa on tehty ja kenen kanssa leikitty keskustelemalla lapsen ja varhaiskasvattajan kanssa tuonti ja hakutilanteessa.

Vanhempien positiivinen ja kannustava suhtautuminen haastavissakin tilanteissa kehittää lapsen taitoa selviytyä hänelle vaikeista tilanteista ja tukee itseluottamusta. Päivähoidossa tulee käytyä koko tunteiden kirjo läpi ja on hyvä muistaa, että vanhemman oma käytös ja tunnetilat vaikuttavat lapsen käytökseen ja päinvastoin.

Muita vanhempien kanssa tehtäviä yhteistyön muotoja ovat yhteiset juhlat, tapahtumat, vanhempainillat ja kaksi kertaa vuodessa tapahtuvat varhaiskasvatuskeskustelut. Päiväkodilla on omat Facebook-sivut ja vanhempien, sekä päiväkodin välinen tiedotusryhmä.

Kuvaamme lasten arkea ja laadimme viikko-ohjelman tiedotusryhmässä. Jokaisella perheellä on oma yksityinen WhatsApp-ryhmä varhaiskasvattajien kanssa, minkä kautta voidaan tiedottaa nopeasti arkisia muistettavia asioita, liittyen esim. vaihtovaatteisiin tai poissaoloihin ym., sekä lähettää kuvia lapsen päivästä.

Lasten osallisuus

Lapset saavat vaikuttaa toiminnan sisältöihin ja teemoihin tasapuolisesti. Lasten kiinnostusten kohteista keskustellaan päivittäin ja toimintaa ohjataan myös sen mukaan. Lapset suunnittelevat yhdessä juhlia, retkiä, teemoja ja muuta toimintaa.

Lasten vapaalle leikille annetaan monipuolisia mahdollisuuksia hyödyntämällä tiloja ja välineitä sekä antamalla siihen aikaa. Varhaiskasvattajat kannustavat ja auttavat lapsia olemaan aktiivisia toimijoita päiväkodin arjessa. Lapset ovat mukana vasukeskusteluissa.

Yksilöllisyyden huomioiminen

Jokainen lapsi saa olla oma ainutlaatuinen persoonansa ja kehittyä omaan tahtiin. Lapsi saa tukea ja haasteita oman kehitystasonsa mukaan. Ryhmässä saa myös yksilöllisen tarpeensa mukaan läheisyyttä ja hoivaa. Lapsia kasvatetaan kunnioittamaan ja hyväksymään erilaisuutta, sekä muiden tunteita.

Lapsella on myös oikeus tukeen kohdatessaan erilaisia haasteita. Pyrimme yhdessä löytämään ajoissa oikean tuen hyödyntämällä moniammatillista yhteistyötä. Teemme tarvittaessa yhteistyötä esim. neuvolan, terapeuttien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.